Generelt om skibstyper

Tankskibe (tanker)
Skibe med lukkede tanke, der er konstrueret med henblik på at transportere flydende bulklaster som eksempelvis råolie, diesel, benzin m.v. Et tankskibs kapacitet opgives som hovedregel i tons dødvægt (dwt) som er den totale lastvægt inklusive bunkers (brændstof) eller som lastevolumen i lagertankene (m3).

Tørlastskibe (bulk)
Skibe med åbne lastrum og luger, der er konstrueret med henblik på at transportere tørre bulklaster som eksempelvis korn, cement m.v. Et tørlastskibs kapacitet opgives som hovedregel som tons dødvægt (dwt) svarende til den totale lastvægt inklusive bunkers (brændstof).

Containerskibe
Skibe der er konstrueret med henblik på at transportere stykgods og mindre tanklaster i tankcontainere. Et containerskibs kapacitet opgives som hovedregel som maksimale antal TEU (20 fods containere) og i maximale antal homogene TEU a 14 tons.

Specialskibe
Skibe, der er konstrueret til specielle formål som eksempelvis til brug ved boreplatforme såsom AHTS (anchor handling tug supply vessel), færger (pax), cruise liners, bugserbåde, flydekraner, uddybningsfartøjer (dredgers) m.v.

De enkelte skibstyper kan i vid udstrækning kombineres, så skibet bliver mere fleksibelt som eksempelvis en OBO (oil/bulk/ore), der er en kombination af tørlast og tank; MPP (multipurpose) der er en kombination af tørlast og container; Ro/Con der er kombination af Ro/Ro og containere m.fl. Kombinationsskibstyperne anvendes typisk i sejladsområder, hvor der ikke er tilstrækkelige laster til at fylde begge skibstyper som eksempelvis ø-grupper.

 

Ro/Ro-skibe
Skibe, der er konstrueret med henblik på at transportere rullende materiel som eksempelvis bil, lastbiler, entreprenørmaskiner m.v. Et ro/ro-skibs kapacitet opgives som hovedregel i lane meters (meter kørebane af 3 meters bredde).

 

Læs mere

Investering - Tankskib
Investering - Tørlastskib
Investering - Containerskib
Investering - Specialskib