Investordemokrati 

                   Investordemokrati.jpg
 

Et væsentligt særkende ved Dansk Investeringsfond er investordemokratiet. Det er investorerne, der vælger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i investeringsselskaberne. Det er også investorerne, der vælger bestyrelsen i Dansk Investeringsfond via selskabernes repræsentanter/bestyrelser.

Som investor i et af Dansk Investeringsfonds projekter har man således medindflydelse.