top-sider.jpg


 

top-sider.jpg

Til forsiden

icon-mitdifko.jpg

Nyheder Nyheder Deler Sitemap Sitemap Deler Kontakt Kontakt Deler Job Job Deler In English
Søg
Søg

Om Difko Invest A/S
Projekter i udbud
Investering i vindmøller
Hvorfor investere i vindmøller?
Skræddersyede vindmølleprojekter
Spred din risiko
Selskabstyper
Gebyrpolitik
Selskabs- og referenceliste
Hvad er Direkte Investeringer?

Tilmeld nyhedsmail

Topbillede1.jpgSolVindmøllerEjendommeSkibe
Ring til os
Send os en mail
Bestil et møde
DifkoVindmøllerSelskabstyperKommanditselskabprint venlig side

Kommanditselskab

Kommanditselskaber (K/S) er en klassisk selskabsform, hvor mindst en af deltagerne - komplementaren - hæfter ubegrænset for al selskabets gæld. De øvrige deltagere - kommanditisterne - hæfter begrænset og kun for den anpartsværdi, de hver især har tegnet sig for.

Når der indgås en tegningsaftale med kommanditisterne vil den som regel være udformet, så deltagerne kun forventes kontant at skulle indbetale en del af værdien for den anpart, de har købt, mod at hæfte for den resterende del af anpartens værdi (en såkaldt resthæftelse). Hvis det viser sig at være nødvendigt for selskabets økonomi kan kommanditisterne på anfordring blive afkrævet restbeløbet.

Det er vigtigt at få med, at et kommanditselskab er et personligt selskab og derfor ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det er årsagen til at et kommanditselskab er en velegnet form til investering i f.eks. skibe, vindmøller, sol og ejendomme.

Et eventuelt driftsunderskud, afskrivninger på kommanditselskabets aktiver og renteudgifter i kommanditselskabet kan således fratrækkes forholdsmæssigt på den enkelte deltagers skatteregnskab, hvilket typisk giver en pæn skattefordel i projektets første leveår.



Difko A/S - Teknisk ledelse

 

Difko A/S • Sønderlandsgade 44 • DK-7500 Holstebro • Tlf.: +45 70 11 75 00 • difko@difko.dk