difko-logo-2013.png
Nyheder
Sitemap
Kontakt
Job
English
mit-difko-2013.png

Difko sælger Difko Fondsmæglerselskab A/S

Efter længere tids grundige overvejelser er DIFKO nået frem til den beslutning, at der fremover ikke længere vil være behov for at eje eget fondsmæglerselskab. Derfor er der nu indgået en overdragelsesaftale, se venligst pressemeddelelsen herunder.

 

For dig som anpartshaver betyder overdragelsen intet, hverken i en købs- eller salgssituation. Såfremt du skulle have tanker om at købe, sælge eller få vurderet din anpart/dine anparter, bedes du venligst kontakte adm. direktør Carsten Skov-Aggerholm, Difko på tlf. 51 51 63 43 eller bestyrelsesformanden i det selskab, som du har investeret i.

 

Hos Difko har vi været glade for samarbejdet og er samtidig overbeviste om, at vi med denne overdragelse har sikret, at du også fremover får den bedst mulige rådgivning omkring din anpartsinvestering.

 

Med venlig hilsen

Carsten Skov-Aggerholm
Adm. direktør 

U

Difko Administration A/S
Dir. tlf.: 9610 5343 | Mobil: 5151 6343 | csa@difko.dk |
Sønderlandsgade 44 | 7500 Holstebro | Tlf.: 7011 7500 | Fax: 7011 7525


 

Pressemeddelelse fra Difko og Dansk OTC:

 

Difko sælger Difko Fondsmæglerselskab A/S

For Difko er salget et led i den igangværende fokusering på kerneforretningen, som er investering og administration.

 

Køberne er en investorgruppe bestående af direktør Jesper Bak fra Dansk OTC, direktør Søren Stenderup og direktør Jens Waaben.

 

Difko og Dansk OTC har allerede i dag et samarbejde, som betyder, at OTC-papirer handles via Difko Fondsmæglerselskab A/S. Men nu tager parterne konsekvensen af, at fondsmæglerforretningen på den lange bane ligger bedre hos handelsplatformen Dansk OTC end hos investerings- og administrations-selskabet Difko:

 

”Difko har traditionelt haft fondsmæglervirksomheden for at kunne servicere investorer i de gamle masseanpartsprojekter,” forklarer administrerende direktør Carsten Skov-Aggerholm fra Difko.

 

Kriteriet for at investere i anpartsselskaber var som udgangspunkt, at man skulle blive i investeringen, indtil det bagvedliggende aktiv, f.eks. skib eller ejendom, blev solgt videre. Men det er i praksis ikke alle investorer, som har lyst til eller mulighed for det. Derfor har Difko stillet en handelsmulighed til rådighed gennem Difko Fondsmæglerselskab A/S, som siden 2000 har været godkendt og registreret hos Finanstilsynet.

 

Salget af fondsmæglerselskabet er et led i den strategiske fokusering af virksomheden, og det frigør ressourcer og likviditet. Dette giver Difko mulighed for i endnu højere grad at koncentrere sig om den fremadrettede kerneforretning, som er administration af selskaber og service til investorerne i 10-mandsprojekter og Value Building selskaber.

 

”Med salget har vi desuden sikret en god løsning for investorerne i masseanparter. De kan fortsat pleje deres investering, da Fondsmæglerselskabet videreføres og udvikles,” siger Carsten Skov-Aggerholm.

 

“For mig er det helt naturligt, at vi går med ind i ejerkredsen,” siger direktør Jesper Bak fra Dansk OTC, som tidligere har drevet fondsmæglerselskab.

 

Søren Stenderup er ekspert i crowdfunding og har for nylig har sikret sig de danske rettigheder til Europa’s største platform for aktiecrowdfunding, Crowdcube. Han siger:

 

“Aktiecrowdfunding, eller Equity Crowdfunding, bliver et nyt og særdeles interessant forretningsområde i fondsmæglerselskabet, og det vil vi komme til at arbejde med efter Finanstilsynets retningslinjer.”

 

Jens Waaben har mere end 25 års erfaring fra fondsmæglervirksomhed. Han er udlært hos Fondsbørsvekselerer Hugo Petersen og har bl.a. arbejdet i Handelsbankens børsmæglervirksomhed, hos Standard Chartered bank og hos Per Storhauge Børsmæglerselskab:

 

”Jeg ser store muligheder for videre udvikling af fondsmæglerselskabet, så det i fremtiden kommer til at omfatte kapitalforvaltning mm.,” siger Jens Waaben.

 

Den kommende ejerkreds lægger dog også vægt på, at fondsmæglerselskabet som hidtil servicerer de anpartsinvestorer, som har behov for at handle masseanparter.

 

”Vi har mange års erfaring i at handle med unoterede værdipapirer, og vi glæder os til at gøre alt, hvad vi kan for såvel investorer i masseanpartsprojekter som for alle vores andre gode kunder,” siger direktør Jesper Bak fra Dansk OTC.

 

Overdragelsen af Difko Fondsmæglerselskab A/S er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

 

Mere information

Direktør Carsten Skov-Aggerholm, Difko, på telefon: 51516343 og e-mail: csa@difko.dk
Direktør Jesper Bak, Dansk OTC, på telefon: 51307578 og e-mail: jb@danskotc.dk

Difko A/S • Sønderlandsgade 44 • DK-7500 Holstebro • Tlf.: +45 70 11 75 00 • difko@difko.dk