top-sider.jpg


 

top-sider.jpg

Til forsiden

Login til Mit Difko

Nyheder Nyheder Deler Sitemap Sitemap Deler Kontakt Kontakt Deler Job Job Deler In English
Søg
Søg

Om Difko Invest A/S
Projekter i udbud
Investering i skibe
Hvorfor investere i skibe?
Generelt om skibstyper
Ordforklaring
Flådeliste
Selskabstyper
Gebyrpolitik
Selskabs- og referenceliste

Tilmeld nyhedsmail

Investering - SkibeSolVindmøllerEjendommeSkibe
Ring til os
Send os en mail
Bestil et møde
DifkoSkibeGebyrpolitikprint venlig side

Gebyrpolitik

Difko ændrer gebyrtakster for ejerskifte af anparter pr. 1. december 2010.

 

Her kan du få et overblik over vores gebyrer i investorbogholderiet og skatteafdelingen på forskellige serviceydelser.

Investorbogholderiet
Gebyr for overdragelser
De gamle Difko-nummerselskaber (masseselskaberne) samt Albatros-selskaber og Eleonora:
I/S Rosengårdscentret 60,00 kr. pr. anpart
I/S Difko Samsø I 100,00 kr. pr. anpart
Sønderjysk Erhvervsinv. K/S 17, 18 & 19 1.500,00 kr. pr. ubrudt sekvens
Øvrige masseselskaber 600,00 kr. pr. anpart dog minimum 1.500,00 kr.

Priserne er incl. moms.

For så vidt angår øvrige masseselskaber, kan der gives rabat ved handel med store mængder anparter inden for samme selskab. Kontakt dgr@difko.dk

10-mandsselskaberne
18.750,00 kr. incl.moms uanset antal anparter: Dækker, ejerskiftegebyr, kreditgodkendelse, skattebilag og orientering til de øvrige investorer.

9.375,00 kr. incl. moms uanset antal anparter: Dækker ejerskiftegebyr og kreditgodkendelse ved overdragelse til 100% ejet selskab.

9.375,00 kr. incl. moms Dækker tilkøb af skatteberegning ved overdragelse til 100% ejet selskab eller ægtefælle.

Dødsboer
Ved overdragelse til arvinger i dødsboer opkræves også ejerskiftegebyr jf. ovennævnte takster. Ved uskiftet boer ejerskiftes anparter til halv pris.

Gebyr for notering af pant
Difko har pr. 15. oktober 2008 besluttet opkræve et gebyr på 625 kr. inkl. moms pr. selskab for notering af håndpant/transport på anparter.

Gebyr for pengeoverførsel – hvis udlodningschecken er bortkommet eller blevet for gammel

Såfremt din udlodningscheck er bortkommet, er vi nødsaget til at kontakte Danske Bank for få checken spærret, og herefter overføre pengene til din konto. For denne ekspedition vil du blive opkrævet 300 kr. i ekspeditionsgebyr, hvoraf godt halvdelen skal videresendes til Danske Bank.

Såfremt indløsningsfristen på 60 dage er overskredet, og du får checken afvist i banken, har vi mulighed for at overføre udlodningsbeløbet til din konto, mod et ekspeditionsgebyr på 150 kr. Dette forudsætter, at vi får tilsendt den forældede check.

Nyt kontonummer
Det er vigtigt at Difko Administration A/S får besked i tilfælde af bankskifte/nyt kontonummer, såfremt du benytter dig af at få udlodningsbeløbet overført til konto. Dette skal gøres skriftligt - enten pr. brev, ved at sende mail til dgr@difko.dk eller du kan foretage ændringen på ”Mit Difko”. Hvis ændringen sker via ”Mit Difko” skal den foretages i god tid inden udlodningen.

Hvis du ikke husker at ændre kontonummer, vil pengene blive tilbagesendt til selskabet, og Difko Administration A/S er nødsaget til skriftligt at kontakte dig og efterfølgende foretage en ny overførsel. For sådan en ekspedition påregnes et gebyr på 150 kr.

Skatteafdelingen
Skattebilag i forbindelse med salg

Når du sælger dine anparter gennem Difko Fondsmæglerselskab A/S vil du kun modtage en opgørelse over den skattemæssige salgssum. Opgørelsen viser ikke hvordan fordelingen er mellem f.eks. bygning og grund, den viser heller ikke de genvundne afskrivninger eller ejendomsavance. Ønsker du at modtage et bilag der viser de genvundne afskrivninger, ejendomsavance, aktieavance mv. kan dette bestilles hos skatteafdelingen.

Skattebilaget koster 750 kr. inkl. moms når der er tale om skibsanparter og 1.125 kr. inkl. moms når der er tale om ejendomsanparter. Prisen er pr. bilag. Udgiften er fradragsberettiget i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Sælges anparterne privat eller bliver de tvangssolgt modtager du ikke noget. Du skal derfor rette henvendelse til skatteafdelingen for at få et bilag. Prisen pr. bilag er oplyst ovenfor.

Skatteredegørelser – ejendomme
Personlige skatteredegørelser indeholdende ejendomme koster 1.000 kr. inkl. moms. Det er dog en forudsætning, at ejendomsanparterne er anskaffet ved udbud. Er der tale om brugte anparter, se under skatteservice. Udgiften er fradragsberettiget i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skatteredegørelser – eftersendelser
I februar og april udsender vi personlige skatteredegørelser indeholdende oplysninger om dine skibsanparter. Bliver det nødvendigt at du skal have tilsendt en ny redegørelse, vil du blive opkrævet et gebyr på 100 kr. inkl. moms pr. redegørelse.

Gebyret indbetales på vores konto, og derefter fremsender vi den/de ønskede redegørelse/redegørelser.

Skatteservice

For investorer med brugte anparter er der mulighed for at få opgjort en samlet skattepligtig indkomst af anpartsinvesteringen.

Er der tale om skibsanparter koster det 750 kr. inkl. moms pr. selskab, og ejendomsanparter koster 1.125 kr. inkl. moms pr. selskab. Der er dog en minimumspris på 1.875 kr. inkl. moms. Udgiften er fradragsberettiget i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Samtlige ovenstående beløb kan overføres til vores konto i Jyske Bank, som har følgende kontonr.:
Reg. nr. 7590
Kontonr. 2005505

 

Difko A/S • Sønderlandsgade 44 • DK-7500 Holstebro • Tlf.: +45 70 11 75 00 • difko@difko.dk