Værdier

Difkos værdigrundlag danner fundamentet for det daglige arbejde, vores adfærd og holdninger, omgangstone og udvikling. Difkos værdier er enkle og understøtter forretningen optimalt.

Kvalitet
Vores produkter, ydelser, fremtræden m.v. er fuldstændig i orden. Vi leverer gerne lidt mere end forventet, vi foretager en ekstra analyse, beregning eller hvad der skal til for at sikre, at vores leverancer til kunderne er korrekte.

Troværdighed
Vi driver forretning med høj etik og moral. Vi er til at stole på og holder det, vi lover. Vi kommunikerer åbent og ærligt og skjuler ikke noget.

Nytænkning
Vi bidrager alle til at udvikle virksomheden. Vi er innovative og effektive i alt, hvad vi gør. Vi benytter respons fra kunder, leverandører og øvrige interessenter til at videreudvikle virksomheden.

Handlekraft
Vi har været pionerer, siden vi startede, og den entusiasme og begejstring, det giver at være de første - frem for de største – dyrker vi fortsat. Vi agerer både hurtigt og beslutsomt, så vi selv, vores investorer og vores samarbejdspartnere bevæger sig fremad.