Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00

Stamoplysninger 

Stamoplysninger
Selskabstype: Interessentskab
Projektstørrelse:26.520.000 kr.
Antal anparter udbudt:7.800 stk. a 3.400 kr.
Udbudsår:2002
Aktiv:Havvindmølle nr. 7 i Samsø Havvindmøllepark
med en effekt på 2,3 MW
Produktionstal:Klik her


 

2019-12-19

Slutudlodning

I/S Difko Samsø I er nu endelig likvideret, og slutudlodningen på 279,48 kr. pr. andel er udbetalt den 18. december.

Det endelige likvidationsregnskab kan findes under ”Regnskaber og budgetter”


 

2019-05-09

”Salget af møllen er nu endelig gennemført og der er foretaget udlodning på 1.000 kr. pr. andel.

Selskabet forventes herefter endelig likvideret i oktober kvartal 2019 med en forventet slutudlodning på ca. 250 kr. pr. andel.

Referatet fra selskabets generalforsamling den 26. april 2019 kan ses under investorinfo.”


 

2019-03-07

Vi mangler desværre fortsat Energistyrelsens accept af salget. Det vides ikke, hvornår deres tilbagemelding foreligger.
 

 

2018-11-09

Nyt om salget af vindmøllen

Der har været afholdt møde med Energistyrelsen omkring godkendelse af salget.

Der udestår kun et par punkter, som ikke forventes at give problemer.

Energistyrelsen har dog meddelt, at de tidligst forventer at kunne give endelig godkendelse af salget i februar 2019.


 

2018-10-23

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling ligger nu under investorinformation.


 

2018-01-30

Den nye mølle blev startet op med produktion den 24. januar 2018.
 

 

2018-01-15

Den nye mølle er nu opsat og forventes sat i drift i løbet af 1-2 uger.


 

2017-07-06 Opdatering

På selskabets ekstraordinære generalforsamling fredag, den 30. juni 2017, blev de foreslåede vedtægtsændringer godkendt.

Endvidere blev den foreslåede erhvervelse af ny vindmølle til kr. 8.000.000 vedtaget.

Det kan oplyses, at der er 685 interessenter i selskabet, hvorfor der som minimum skulle være 343 interessenter repræsenteret. 386 interessenter havde indsendt fuldmagt/stemt. Af de repræsenterede interessenter har 384 svarende til 99,4 % via fuldmagt stemt for, såvel vedtægtsændringerne som erhvervelsen af en ny mølle.


 

2015-12-15 - Opdatering 

Siemens udtaler følgende i forhold til kollaps af vores mølle

"En undersøgelse af metallet i det skadede område viser, at der var et brud i svejsningen i den øverste del af tårnet," siger Siemens til Recharge.

Bruddet har udviklet sig over tid, hvilket i sidste ende førte til, at overdelen af tårnet brød af," forklarer Siemens videre.

I følge Siemens var svejsningen udført efter de standarder, der var gældende i 2002. Siden da er standarderne blevet ændret. På verdensplan findes der blot 14 mølller, der har samme svejsninger som møllen ved Samsø. Alle kunder er underretter og de berørte møller er alle undersøgt, uden at man har fundet tilsvarende fejl.

Dette kan læses inde på Energi Watch hjemmeside. 

Information - Mit Difko:

Ekstra nyhed:

Offentlige oplysninger bestyrelse:


 

pdf.gif

Vedtægter
Vedtægter - Juni 2017 

 

Bestyrelse
Arne Søndergaard-Larsen (Formand)
Jørgen Pram Gad
Hans Andersen
Henning Foldager (Fondsudpeget)
Jørgen Ingeman (Fondsudpeget)

Direktion

Henning Foldager
 


Kontaktpersoner hos Difko  

HenningFoldager9017-bw-01

Senior manager
Henning Foldager


Dir. tlf.: 96 10 53 22
E-mail: hef@difko.dk


 


 

SusanneTønnesen8685-bw-01

Controller
Susanne Tønnesen


Dir.tlf.: 96 10 53 12
E-mail: sbt@difko.dk

 


 

Kontakt


Dorte Holm

Afdelingschef

Mobil 21 74 24 42

Direkte 96 10 53 24

Mail doh@difko.dk

Hvad kigger du efter?
Navn:
Titel:
Senior manager
Direkte tlf.:
Tlf. 96 10 53 22
Kort beskrivelse til poup:
Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale her

Nyhedsbrev og investeringsprojekter

Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale på investeringsprojekter Klik her