Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00

Overskrift :

Vil du have indflydelse ved Difkos bestyrelse?

Dato:
28-10-2022
Fuld tekst:

Kære Difko-investor

Den nuværende bestyrelse i Dansk Investeringsfond, Difko A/S samt Difko Forvaltning A/S står over for et snarligt generationsskifte, hvilket åbner mulighed for nye Difko-investorers indtræden i bestyrelsesarbejdet. Fundatsen i Dansk Investeringsfond lægger direkte op til aktiv dyrkning af investordemokratiet i Difko-regi ,og en videreførelse af den demokratiske kultur anses for særdeles betydningsfuld. Det er en essentiel del af koncernens DNA.

Nye bestyrelsesmedlemmer til de nævnte selskaber rekrutteres på følgende måde:

-          To medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse for en periode på minimum 2 år. Disse medlemmer skal have en enten økonomisk eller juridisk baggrund.

-          Et medlem vælges på generalforsamlingen af repræsentantskabet, dvs. projektselskaberne. Dette medlem vælges ligeledes for en periode på minimum 2 år.

Det bemærkes, at bestyrelserne i de tre ovennævnte selskaber er identiske, og bestyrelsesmøder afholdes normalt i forlængelse af hinanden.

Den nuværende bestyrelse består af medlemmer, som alle har en historik som investorer i Difko-projekter. Denne praktiske indsigt i koncernens produkter og services er vigtig. Bestyrelsen har derfor en præference for Difko-investorer ved valget af nye bestyrelsesmedlemmer, men kandidaternes øvrige kompetencer og erfaringer skal ikke undervurderes.

Udpegning og valg af nye bestyrelsesmedlemmer vil finde sted på selskabernes generalforsamling i slutningen af januar 2023. Vi opfordrer allerede nu investorer, som har lyst og evne til en indsats i bestyrelsesregi til at melde sig nu.

Dette kan ske ved at sende en kort begrundelse for din interesse suppleret af et CV (max. 1 A4-side) til Mathias Broundal på mab@difko.dk senest d. 20. november, 2022. Vi har bestyrelsesmøde d. 29. november, hvor der vil blive taget stilling til den videre proces.

Vi håber på mange henvendelser.

På bestyrelsens vegne,

Klaus H. Rasmussen

Multibillede:

Kontakt

Her kan du se alle tidligere udsendte meddelelser fra Difko.   

  Hvad kigger du efter?
  Navn:
  Titel:
  Projektchef
  Direkte tlf.:
  Tlf. 96 10 53 17
  Kort beskrivelse til poup:
  Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale her

  Nyhedsbrev og investeringsprojekter

  Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale på investeringsprojekter Klik her