Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00

Stamoplysninger 

Stamoplysninger
Selskabstype: Kommanditselskab
Antal anparter udbudt: 3.544 stk. a 50.000 kr.
Udbudt:December 1988
Aktiv:

Erhvervsejendomme
herningCentret
Butikslejemål, lager og kontorer

Klik her for en beskrivelse af ejendommen

 


herningCentret har sin egen hjemmeside på www.herningcentret.dk


19. marts 2021 - ÅRSOPGØRELSE FOR 2020

SKAT anfører automatisk samme indkomst på anparterne som i 2018, hvor centret blev solgt.

Både for 2019 og 2020 er det skattemæssige resultat 0 kr., hvilket du som investor blot skal tilrette på opgørelsen.


12. juni 2020

Det endelige likvidationsregnskab kan nu ses under fanen "Regnskaber og budgetter"

Slutudlodningen på 10.423 kr. pr. anpart vil blive udbetalt ultimo næste uge (uge 25).


2. juni 2020

Afsluttende regnskab for K/S Difko 57

Det afsluttende regnskab for K/S Difko 57 er desværre lidt forsinket. Vi forventer at kunne offentliggøre det medio juni.

Skattebilaget ligger under fanen "skat".


12. marts 2020

Skat 2019

Hvis der på din årsopgørelse for 2019 er anført samme beløb i rubrik 35 som i 2018, skal du ændre beløbet til 0 kr.

Det er Skattestyrelsen som har påført beløbet, da de tror, at der også for 2019 vil være en stor indkomst.

Indkomsten for 2019 forventes at udvise et underskud, som der ikke er fradrag for. Derfor skal du anføre 0 kr. i rubrik 35.


 

21. februar 2020 (opdateret 23. april 2020)
Afsluttende regnskab for K/S Difko 57

Det afsluttende regnskab for K/S Difko 57 afventer, at garantiperioden over for køber af centret udløber ultimo april 2020. Vi forventer derfor, at regnskabet først offentliggøres ultimo  maj 2020.

Det skattemæssige resultat for 2019 forventes at blive 0 kr. pr. anpart.

 

9. april 2019

Årsrapporten blev godkendt på generalforsamlingen i fredags, den 5. april 2019, og kan nu findes under regnskaber og budgetter.

Det blev ligeledes vedtaget at udlodde kr. 12.500 pr. anpart, som vil blive udbetalt fra selskabet torsdag den 11. april 2019.
 

19. marts 2019
Udkast til skatteredegørelsen for 2018 ligger nu under fanebladet Skat. Redegørelsen afventer endelig godkendelse af selskabets årsrapport på generalforsamlingen den 5. april 2019.

 

24. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu godkendt, at Danske Shoppingcentre P/S køber herningCentret, der således sælges pr. 1. oktober 2018. Der henvises i øvrigt til kvartalsmeddelelse under investorinformation.
 

3. juli 2018

herningCentret skifter ejer - se pressemeddelelse m.v. under Investorinformation
 

25. maj 2018

Årsrapporten for 2017 blev godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2018 og kan ses her på siden.
 

1. maj 2018

Difko 57 har som nævnt først generalforsamling den 24. maj 2018, hvorfor årsrapporten først endelig godkendes på det tidspunkt.

Da mange gerne vil have lavet deres skatteopgørelse inden, har vi derfor nu offentliggjort skatteredegørelsen for 2017. Vi skal bemærke, at opgørelsen er lavet under forudsætning af, at årsrapporten godkendes på generalforsamlingen, hvilket vi forventer vil ske.


17. april 2018

Handel med anparter i Difko 57.

Som tidligere oplyst er der igangsat en salgsproces af herningCentret. I den forbindelse anbefaler bestyrelsen i Difko 57, at kommanditisterne ikke sælger anparter, inden der er kommet en udmelding fra selskabet om forløbet af salgsprocessen, ligesom bestyrelsen har meddelt Difko Administration, at de ikke skal registrere eventuelle overdragelser i denne periode.

Årsrapporten for 2017 vil være tilgængelig her på siden ultimo maj.

 

6. april 2018

Skattemæssige oplysninger for 2017

Som følge af den igangværende salgsproces afholdes selskabets generalforsamling i år først den 24. maj 2018, hvorfor årsrapporten, skattebilag m.v. tidligst vil blive offentliggjort her på hjemmesiden den 25. maj 2018.

Med forbehold for generalforsamlingens endelige godkendelse af årsrapporten kan vi dog oplyse følgende omkring skattemæssige oplysninger for 2017:

Den skattepligtige indkomst før afskrivninger udgør 7.286 kr. pr. anpart.

For en kommanditist der har erhvervet anparten ved projektets start bliver den skattepligtige indkomst efter afskrivninger og fremført underskud 0 kr.

 

**

herningCentret – nu klar til salg

Ejerkredsens beslutning om at sætte herningCentret til salg effektueres nu. Vi orienterer derfor nu også medarbejderne i herningcentret, lejerne og offentligheden om, at salgsprocessen går i gang.

Vi vedhæfter pressemeddelelsen til orientering.

Fundamentet for et salg er det bedst tænkelige. I har været med til at skabe en succes gennem mange år, og et salg af shoppingcentret skal sikre fremtidens succes.

Vi forventer, at markedet reagerer positivt på vores udmelding om et kommende salg. 

Vi vender tilbage, når der er konkret nyt at fortælle. 

 

Venlig hilsen

Henning Foldager

Information - Mit Difko:
Ekstra nyhed:

Offentlige oplysninger bestyrelse:

Bestyrelse
Allan Peter Høj  (fmd.)
Bent Hansen
Hasse Larsen 
Preben Thomasen (fondsudpeget)
Jesper Larsen (fondsudpeget)
 

Direktion / Kontaktpersoner hos Difko 

HenningFoldager9017-bw-01

Senior manager
Henning Foldager


Dir.tlf.: 96 10 53 22
E-mail: hef@difko.dk

PernilleLind8048-bw-01

Ejendomsadministrator

Pernille Lind

 

Dir.tlf.: 96 10 53 37

E-mail: pel@difko.dk


 

  
Repræsentanter  
 Kbh./Fr.Berg

Hasse Larsen,

Berggreensgade 58, 2100 København Ø 

 Kbh. Amt

Hans Peter Madsen,

Gammel Hareskovvej 331, st., 3500 Værløse

 Roskilde

Jørgen Torben Iversen,

Sandbanken 15, 4320 Lejre

 Vestsjælland

Niels Bruun-Jensen,

Langholm 11, 4390 Vipperød  

 Storstrøm

Niels Kolbye,

Halv Tolv 24, 2. th., 1436 København K 

 Fyn

Gert W. Nielsen,

Lungstedvangen 70, 5250 Odense SV  

 Sønderjylland

Bent Hansen,

Padborgvej 98, 6340 Kruså  

 Ribe

Else Nissen,

Hjertingparken 49, 6710 Esbjerg  

 Vejle

Per I. Simonsen,

Rugmarken 6A, 6000 Kolding  

 Ringkøbing

Bjarne Thomsen,

Wagnersvej 200, 7500 Holstebro  

 Århus

Allan Peter Høj,

Klokkerbakken 86, 8210 Aarhus V 

 Viborg

Ove Jensen,

Hundborgvej 22A, 7700 Thisted  

 Nordjylland

Hakon Poulsen,

Skonnerten 3, 9670 Løgstør  

Kontakt


Dorte Holm

Afdelingschef

Mobil 21 74 24 42

Direkte 96 10 53 24

Mail doh@difko.dk

Hvad kigger du efter?
Navn:
Titel:
Senior manager
Direkte tlf.:
Tlf. 96 10 53 56
Kort beskrivelse til poup:
Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale her

Nyhedsbrev og investeringsprojekter

Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale på investeringsprojekter Klik her