Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00


Central information om investeringsprodukter (PRIIP)

Difko følger Finanstilsynets regler for alternative investeringsfonde (FAIF), på nedenstående link kan du finde Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1286/2014:


https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/EU-lovsamling/Retsakter/PRIIP


Central informatiom om A/S Difko Universistetsparken, Aalborg


Kontakt

Hvad kigger du efter?
Navn:
Titel:
Senior manager
Direkte tlf.:
Tlf. 96 10 53 56
Kort beskrivelse til poup: