Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00

Billede:
Navn:

Skovprojekt i Baltikum

Kort Text:
Kan det lade sig gøre, at tjene penge, mens du kompenserer for din CO2 udledning? A/S Difko Skov Invest II er en attraktiv investeringsmulighed med lav risiko og 4,5 til 5,5 % i intern rente (IRR).
Beskrivelse:

På grund af den store interesse i vores første skovprojekt, får du nu mulighed for at investere i  A/S Difko Skov Invest II.


Leder du efter en bæredygtig, attraktiv investeringsmulighed?

A/S Difko Skov Invest II er en attraktiv investeringsmulighed med lav risiko og 4,5-5,5 % i intern rente (IRR). 


Her er tale om en investering i skov fordelt på jordstykker i Baltikum. Købet af skov og jordstykker sker uden lånoptagelse eller kassekredit i selskabet. Derfor er det et projekt med lav risiko. Investering i skov er med til at sikre dig mod inflation, negative renter og markedsudsving, og herigennem forbedre afkast/risiko forholdet i din investeringsportefølje.


Investorerne indskyder penge, inden skoven er købt. Den 15. december 2019 gør vi indskuddet op og køber skov. Skoven overgår til dig og de andre investorerne inden den 15. februar 2020.


Du kan investere beløb fra 10.000 kr. Frie midler som pensions- og selskabsmidler kan anvendes. Flere ressourcer omkring skovinvestering:Vimeo embed:

Information og fakta

Information og fakta:

Skovinvestering
Skovinvestering er karakteriseret ved en begrænset risiko med god mulighed for et fornuftigt afkast, samt et indbygget værn mod inflation. Det unikke i en skovinvestering er den gennemsnitlige årlige biologiske vækst på 3 % da træerne vokser over tid, uafhængigt af den økonomiske udvikling i samfundet. Hertil kommer, at du selv kan vælge, hvornår træet sælges, hvilket giver selskabet gode muligheder for at optimere afkastet.


Når du investerer i skov gør du samtidig noget for miljøet
Projektet er en attraktiv og grøn investering i lettisk skov, hvori vi arbejder ud fra gældende regler nationalt og internationalt. Vores skovarealer er alle PEFC-certificerede, hvilket blåstempler den bæredygtige skovdrift og opretholdelse af skovens biodiversitet. Når du investerer i skov er du også med til at formindske CO2 i atmosfæren, da træerne optager og binder CO2.

En gennemsnitsdansker udleder 6-10 tons CO2 om året. 1-1,5 ha skov er nok for at binde denne mængde af CO2. Hvis man investerer 50.000 kr. svarer det til ca. 2 ha skov. Det vil sige, at skoven binder mere end den mængde CO2 en gennemsnitsdansker udleder. 


Dit aktiv er i gode hænder
Difko er en dansk investeringsvirksomhed som siden 1976 har udbudt og administreret mere end 190 investeringsprojekter til gavn for samfundet og investorerne. Difko har således en stor erfaring med administration af bæredygtige projekter i ind- og udland. Vores administration sikrer dig, at du som investor, ikke selv skal bekymre dig om skat, selvangivelser, depotoplysninger og lovkrav.

Vores samarbejdspartner, HedeDanmark, der er den største private aktør i de Baltiske Lande, sikrer en bæredygtig og forstlig forsvarlig skovdrift af dit aktiv.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål:

Hvordan tjener man penge på skov?

Svar:
Træ er en efterspurgt ressource. Man tjener penge med skovinvestering, fordi modne træer bliver brugt til produktion af tømmer. Tømmer bliver videreforarbejdet til f.eks. møbelindustrien.
Spørgsmål:

Må man tage på jagt i skoven?

Svar:
De skovarealer Difko udbyder egner sig ikke til jagt. Vores skov er fordelt i Baltikum, fordi vi gerne vil opnå et meget sikkert investeringsprojekt. Der findes selvfølgelig gode jagtarealer i Baltikum og det er muligt at kombinere en jagttur med en fremvisning af vores investeringsskov. Kontakt os for mere info omkring skovinvestering og jagt.
Spørgsmål:

Hjælper skovinvestering med at opnå verdensmålene?

Svar:

Når du investerer i skov, hjælper du faktisk med at opnå to verdensmål:


  • 7- Bæredygtig energi: Affaldstræ fra skovdrift kan erstatte andre energikilder og bruges til opvarmning. 
  • 15 - Livet på land: De skove, du køber, er naturlige skove. Der findes mange forskellige planter og dyrearter i sådan en skov.


Nøgletal
Investeringsmål:
ubegrænset
Projektsum
Aktieafkast:

4,5-5,5 %

Aktieafkast
Udbytte:

mulighed for udlodning eller geninvestering

Udbytte
Aktiekapital:
investorernes beslutning
Egenkapital
Min. tegningsbeløb:
10.000 kr.
Min. tegningsbeløb
Kontakt os
Fakta
Fakta:
  • mindste tegningsbeløb er 10.000 kr.
  • pensionsmidler kan anvendes
  • klimavenlig investering med lav risiko
  • afkast før skat på 4,5-5,5 % p.a. uden gearing, baseret på at skoven sælges efter 15 år
Investeringsøkonomi
Investering økonomi:
Hvad kigger du efter?
Navn:
Titel:
Konsulent
Direkte tlf.:
Tlf. 96 10 53 00
Kort beskrivelse til poup:
Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale her

Nyhedsbrev og investeringsprojekter

Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale på investeringsprojekter Klik her