Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00


Bæredygtighed

Difko forholder sig til ESG (Environment - miljø, Social - samfund og Governance - ledelse) og bæredygtighed, når der lanceres nye investeringsprojekter.


Læs Difkos bæredygtighedspolitik her.


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 - Disclosureforordningen - SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), er et væsentligt EU-regelsæt i forhold til bæredygtig finansiering og har til formål at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område. Det gælder særligt i forhold til investorerne for at forbedre investor- og forbrugerbeskyttelse. Du kan læse mere om Disclosureforordningen på Finanstilsynets hjemmeside nedenfor.


Disclosureforordningen.


FN's verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden. Du kan læse mere om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling nedenfor.


FN's 17 verdensmål.Nedenfor kan du læse mere om de forskellige certificeringer som nogle af Difkos investeringsprojekter har fået tildelt.


DGNB-certificering

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en tysk forening som arbejder på internationalt plan for at fremme en bred forståelse af bæredygtigt byggeri. DGNB tilpasser sit certificeringssystem til lokale lovgivningsmæssige, miljømæssige og kulturelle konventioner. Bl.a. Green Building Council Denmark (DK-GBC).


FSC-certificering

FSC (Forest Stewardship Council) er en international non-profit medlemsorganisation, der blev stiftet i 1993. Organisationens hovedopgave er at fremme bæredygtig skovdrift og økonomisk levedygtighed i alverdens skove samt sikre skovarbejdernes sociale rettigheder.


PEFC-certificering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er en international non-profit ikke-statslig organisation, som fremmer bæredygtig skovforvaltning gennem uafhængig tredjepartscertificeringssystem for små skovejere.Kontakt

Hvad kigger du efter?
Navn:
Titel:
Projektchef
Direkte tlf.:
Tlf. 96 10 53 53
Kort beskrivelse til poup:
Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale her

Nyhedsbrev og investeringsprojekter

Tilmeld dig Difkos nyhedsbrev og bestil materiale på investeringsprojekter Klik her