Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

Mandag - Torsdag: 08.00 - 16.00 - Fredag: 08.00 - 15.00

Billede:
Navn:

Lynderupgaard Gods A/S - et helhjertet landbrugsprojekt

Kort Text:
Difko udbyder et investeringsprojekt til investorer der er glade for mennesker, miljøet og dyr. Projektet er også relevant for jagtentusiaster.
Beskrivelse:


Lynderupgaard Gods med 230 ha agerjord, 150 ha skov og naturarealer samt en unik historisk gennemrenoveret og møbleret bygningsmasse ligger nord for Viborg ned mod Hjarbæk Fjord.


Aktieselskabet omlægger driften til økologi og etablerer grøntsags- og husdyrproduktion med bevidst klimaprofil. En stor del af behovet for arbejdskraft bliver sikret via udsatte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.


Driften, der er økologisk er en stor blandet landhandel og omfatter:

 • Frugt- og grøntsagsproduktion på friland
 • Frugt- og grøntsagsproduktion i væksthus
 • Markdrift med blandt andet korn, grovfoder, kartofler og hestebønner
 • Æg
 • Gedemælk og gedekød
 • Kaninkød
 • Rundvisning samt udlejning af lokaler til konferencer og events
 • Jule- og høstmarked

Uafhængige af, om du investerer med hjertet, hjernen eller din pengepung, så er projektet spændende. Forretningskonceptet blev udarbejdet af landbrugseksperter og en faglig kvalificeret bestyrelse er med til at evaluere strategien.

Vimeo embed:

Information og fakta

Information og fakta:

Lynderupgaard Gods A/S i forhold til de 17 verdensmål:

 • Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
  Selve forretningsidéen bag Lynderupgaard Gods er bæredygtig landbrugsdrift.

 • Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
  Driften af godset er økologisk og giftfri. Vandmiljøet belastes mindst muligt.

 • Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
  Selve livsnerven i godsets drift er den skare af medarbejdere, der endnu ikke har fundet, eller som har mistet, deres ståsted på arbejdsmarkedet.

 • Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
  Godsets unikke historie, den miljøvenlige driftsform og gammeldags dyrkningsmetoder gør at godset lever op til målet.

 • Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
  Godset vil være stort set selvforsynende.

 • Hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
  Med sine klimavenlige produktionsformer er godset med til at sikre en hurtig indsats for bekæmpelse af klimaforandringerne.

 • Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
  Den økologiske drift og nænsomme jordbearbejdning af arealerne vil medvirke til at nå dette mål.

 • Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodivsersitet
  Der er fokus på beskyttelse og bevaring af natur og økosystemerne.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål:

Er der jagtmuligheder for investorerne?

Svar:

Jagten omkring Lynderupgaard Gods er en af egnens bedste, da alsidig-heden i vildtarter og naturtyper er store. Naturen omkring Lynderupgaard Gods er simpelthen fantastisk, og gårdens historie sætter en eneståen-de ramme for jagten.

Vildtstatistikken for jagten på Lynderupgaard Gods har i gennemsnit vist et udbytte på 65 stykker vildt om året, hvoraf der på de fire årlige afhold-te drivjagter i gennemsnit er skudt ca. otte stykker vildt, fortrinsvis hår-vildt, men også enkelte fasaner og snepper. Bukkejagten har i gennem-snit indbragt mellem fem og syv bukke om året, hvilket også har betydet en tilvækst over de seneste år i antallet af råvildt. Disse statistikker skal ses i lyset af, at der udelukkende er en naturlig tilgang af vildt.


 • Der afholdes to årlige aktionær drivjagter med haglgevær. Én i november og én i december.
 • Der vil i én periode på 2 uger i januar være frijagt på ænder og gæs på engarealer/vandhuller udpe-get af Lynderupgaard Gods A/S. Hver aktionær kan medbringe én gæst.
 • Hver aktionær, der ønsker det, tilbydes jagt på egen hånd efter råbuk.

Kontakt os for at høre nærmere.Nøgletal
Investeringsmål:
Investeringsmål
Aktieafkast:

9% p.a. efter omlægning til økologi efter år 3, akkumuleret afkast

Aktieafkast
Udbytte:
Udbytte
Aktiekapital:
35 millioner
Aktiekapital
Min. tegningsbeløb:
750.000 kr.
Min. tegningsbeløb
Investér nu
Kontakt os
Fakta
Fakta:

Om Lynderupgaard Gods' historie:


Første gang Lynderupgaard nævnes er i en kilde fra 1404, men da havde den allerede tilhørt Viborg Bispestol i nogen tid, - muligvis siden 1362 hvor Valdemar Atterdag (1320-1375) overdrog en gård i Lynderup til bispestolen. Gårdens betydning for bispestolen skyldtes ikke mindst, at der til Lynderupgaard hørte fiskerettigheder. Netop forsyningen af frisk fisk var af stor betydning for de katolske biskopper, og en række retssager og dokumenter vidner om, hvor stor betydning fiskeriet i Hjarbæk Fjord - såvel som i Skals og Simested Å - havde for Lynderupgård i denne periode.

Under familien Kjeldsen (der købte godste i 1830erne) udviklede Lynderupgaard sig til en slægtsgård, og Kjeld Kjeldsens efterkommere ejede gården frem til 1981.


Kilde: Dansk Center for HerregårdsforskningInvesteringsøkonomi
Investering økonomi:
Hvad kigger du efter?
Navn:
Titel:
Ejendomsadministrator
Direkte tlf.:
Tlf. 96 10 53 37
Kort beskrivelse til poup: